Hiển thị kết quả duy nhất

Thiết kế ấn phẩm văn phòng là một phần quan trọng trong hệ thống nhận diện thương hiệu được xây dựng dựa trên sự kết hợp khéo léo của nhiều yếu tố mang tính đồng bộ và nhất quán của thương hiệu.

Thiết kế ấn phẩm văn phòng tại Hồ Chí Minh

Thiết kế ấn phẩm văn phòng giúp thể hiện bản sắc của một công ty bằng hình ảnh thông qua việc sử dụng văn từ và các biểu tượng. Bộ ấn phẩm văn phòng gồm những yếu tố nhận biết cấu thành thương hiệu được thể hiện một cách đồng bộ, nhất quán tạo nên đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu đó với những thương hiệu khác

Một bộ ấn phẩm văn phòng thường bao gồm:

1.     Biểu tượng (Logo)

–         Màu sắc trong các tài liệu truyền thống

–         Kiểu chữ trong các tài liệu giao dịch và truyền thông

2.     Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên các tài liệu văn phòng

–  Card Visit – Name Card – danh thiếp

–  Giấy viết thư

–  Phong bì thư (A5 và A4)

–  Tiêu đề thư

–  Hóa đơn

–  Bản tin nội bộ

–  Thẻ nhân viên

–  Tài liệu thuyết trình

–  Đồng phục

3.     Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên sản phẩm và bao gói

–  Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên sản phẩm

–  Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên tem nhãn dán lên sản phẩm

–  Dấu hiệu nhận biết thương hiệu in trực tiếp lên sản phẩm

–  Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên bao gói sản phẩm

–  Bố cục trình bày dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên bao gói sản phẩm